Uw privacy 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Ons privacybeleid met betrekking tot uw persoonsgegevens is ook van toepassing bij computerondersteuning, webdesign, telefonisch consult, sitebezoeken, transacties en  overeenkomsten die u met ons bedrijf heeft.

Doeleinden van gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor relatiebeheer en voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wanneer u gebruik maakt van onze webshop gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en Linked-in

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook , Twitter en Linked-In. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linked-In zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter  en Linked-In (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Uw persoonsgegevens kunnen onmogelijk uitlekken of ontnomen worden via onze website. Onze website is sterk beveiligd met het zogenaamde SSL protocol, te herkennen door het groene “slotje” die te vinden is voor onze URL  naam https://www.freshpc.nl, hierboven in het URL veld.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden mits de wet dat vereist.

Internet Security is ons vlaggenschip en wij gebruiken diverse veiligheidsprocedures op diverse niveaus om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot gegevens die binnen ons bedrijf in beheer zijn.

Online betalingen

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies

Op bepaalde delen van onze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door onze server op uw computer wordt geplaatst. Het doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen bij de eerstvolgende bezoeken.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn  niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.

Inzage

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Veilig BankierenUw privacy is onze zorg